Základní menzury kontrabasů II.

29.12.2018
Nejrozšířenější velikostí kontrabasu je ¾ velikost, kdy nástroj poskytuje dostatečný výkon, ovladatelnost, orientaci na hmatníku, vyhovuje rozměru ruky a prstů většiny dospělých hráčů a zároveň je velikostně ještě akceptovatelný pro transport (neplatí pro letadlo, tam je to problém a trh nabízí množství nástrojů rozložitelných, tak aby se dal nástroj vzít na palubu letadla a dosahoval maximální délky cca 120cm, nebo se dělají velikostně hybridní nástroje - viz. obr. Czech Ease bass vyráběná v Lubech pro americký trh na zakázku pana Davida Gage).
4/4 kontrabas má větší akustický výkon, je však celkově opravdu velký po všech stránkách, včetně váhy. Zajímavou variantou jsou nástroje, které mají stejnou např. ¾ menzuru a tělo nástroje je 4/4, případně i větší, jsou to ale nástroje stavěné na zakázku jednotlivým interpretům.

Jestliže platí, že kontrabas je do dnešních dnů nástroj výrobně nestandardizovaný, platí to se vším všudy i o menzurách nástrojů - různé prameny uvádějí rozdílné menzury pro totožné nástroje, sjednoceni nejsou dokonce ani výrobci strun, kteří na svých stránkách prezentují tabulky menzur. Například tabulky z publikace Stavba hudebních nástrojů z roku 1968 (Státní pedagogické nakladatelství Praha) uvádějí menzuru ¾ nástroje 102 - 104cm, zatímco firma Pirastro (výrobce strun) tuto délku uvádí 106cm, což je ještě o centimetr víc, než by zmíněná publikace považovala menzuru 4/4 nástroje (105cm).

Jisté je, že délka menzury má přímý vliv na vzdálenost intervalů tónů, tedy jestliže jedním hmatem obsáhneme na kontrabasu tři půltóny, je znatelný fyzický rozdíl, jestli je menzura 104cm nebo 106 cm. Přímý vliv má délka menzury, tedy délka znějící struny na výkon a kvalitu tónu, otázkou v tomto kontextu může být, kde je optimální délka struny konkrétního nástroje. Osobně jsem strávil mnoho hodin a dní různými nastaveními délky menzur, když už jsem si myslel (a slyšel), že jsem dosáhl optima pro hru pizzicato (prsty), vůbec to samé neplatilo pro hru arco (smyčcem). Dle mého názoru prodlužování délky menzury vytváří barevnější a hutnější tón s větším výkonem, zároveň se však tóny stávají méně konkrétními, nevyhovují rychlé hře. Vše souvisí se vším a platí to i pro úpravu menzury nástroje - jestliže měníme menzuru (bez invazivních zásahů do nástroje), musíme pohnout kobylkou, jestliže pohneme kobylkou, budeme muset zřejmě pohnout i s duší - a tím se celá soustava, která se zdála mít alespoň jeden pevný bod, opět rozhodí a celá anabáze začíná znovu, poznámky se přepisují a další den se chýlí ke konci ...

Rozměry a menzury kontrabasů se liší výrobce od výrobce, model od modelu. Základní rozměry  modelů ¾ kontrabasů mistra Ioana Bucura z Rumunska s menzurami 104,5 a 105cm můžete porovnat v sekci Kontrabasy na prodej.

První část článku ...